ترجمه‌ها


فهرست و معرفی کتاب‌های ترجمه‌شده توسط محمدجعفر مصفا

تألیف جیدو کریشنامورتی:                              تألیف کارن هورنای:

                     ۱. حضور در هستی                                      ۱. تضادهای درونی ما
                     ۲. نگاه در سکوت                                         ۲. شخصیت عصبی زمانهٔ ما
                     ۳. فراسوی خشونت                                     ۳. عصبیت و رشد آدمی
                     ۴. شادمانی خلاق
                     ۵. شرح زندگی
                     ۶. شعلهٔ حضور و مدیتیشن
                     ۷. تعالیم کریشنامورتی
                     ۸. سکون و حرکت
                     ۹. عشق و تنهایی

» برای تهیه کتاب‌های ترجمه‌شده توسط محمدجعفر مصفا، به کتابفروشی‌ها مراجعه نمایید. لطفاً در این مورد با ما تماس نگیرید. سایت محمدجعفر مصفا فقط تألیفات محمدجعفر مصفا را ارائه می‌نماید.
 
                                                 
معرفی ترجمه‌های فوق(عکس روی جلد و متن پشت جلد):

 
ترجمه‌های تألیف جیدو کریشنامورتی:


 حضور در هستی:
 
   فكر به ‎طور حتم مانع تجلی عشق است. فكر ریشه در حافظه دارد، مبتنی بر خاطره است، و عشق چیزی غیر از خاطره است. ماهیت فكر، جدایی و تفرق است. احساس، زمان و فاصله، احساس جدا بودن و اندوه ناشی از آن حاصل یك فعل و انفعال فكری است.
    فكر بطور اجتناب‎ناپذیری منجر به‎ احساس تعلق و تملك می‌‎شود، و احساس تملك حسادت به ‎بار می‌آورد. و آنجا كه حسادت هست مسلماً عشق نیست. و تمام رنج‎ها و گرفتاری‎های انسان بدان جهت است كه فكر نقش عشق را بازی می‌‎كند.


---- 

 

 نگاه در سکوت:
 
    چگونه  می‌توان در كیفیتی ورای زندگی و مرگ زیست؟ آیا بین زندگی و مرگ جدایی هست؟ انسانی كه هنر زیستن عمیق در آنات بی‌‎زمان را آموخته است، و ذهنش لحظه به ‎لحظه بر گذشته می‌‎میرد، بر لذت‎ها، دانسته‌‎ها، باورها، تضادها،‌ تعلقات و بر همهٔ چیزهای حقیرانه‌‎ای كه با آن این جهان آشفته و پر رنج را با انواع تضادهای درونی و برونی‌اش آفریده است، از مرگ نمی‌‎ترسد و عشق را تجربه می‌‎كند.

----  فراسوی خشونت:
 
   دنیایی كه ما ساخته‌‎ایم پر از خشونت است؛ زیرا خود ما انسان‎ها پر از خشمیم. محیط و فرهنگی كه در آن زندگی می‎‌كنیم محصول نزاع‎ها، كشمكش‎ها، رنج‎ها و بی‎رحمی‌هایی است كه خود اسیر آن هستیم. بنابراین مهم‎ترین سؤال این است كه آیا ما انسان‎ها می‌‎توانیم وجود خویش را از خشونت‎ شدیدی كه حاكم بر آن است پاك گردانیم؟

    ما موجوداتی پر از خشمیم. سراسر زندگی ما آدمیان در خشم گذشته است و می‎‌گذرد. اكنون من به ‎عنوان یك انسان می‌‎خواهم ببینم چگونه می‌‎توانم خود را فارغ از خشونت گردانم؛ ‌چگونه می‌توانم به فراسوی خشم بروم.---- 


 شادمانی خلاق:
 
   من و تو انسان ذاتاً‌ استعداد و ظرفيت شادمانه زيستن، خلاقيت و در ارتباط بودن با چيزي را داريم كه برون از حيطه‌ي زمان است. شادماني خلاق موهبتي نيست براي معدودي انسان استثنايي؛ پس چگونه است كه اكثريت وسيع آدميان از موهبت شادمانه زيستن محرومند؟! چگونه است كه بعضي انسان‎ها عليرغم شرايط و حوادث سخت زندگي با عمق هستي شادمانه‌ي خويش در ارتباطند ولي بعضي ديگر تحت تأثير مخرب آن شرايط و حوادث قرار مي‌‎گيرند و شادماني و غناي دروني خويش را از دست مي‌‎دهند؟!
---- 


 شرح زندگی:  (این کتاب، زندگینامه و بیوگرافی جیدو کریشنامورتی نیست!)
 
   عشق یك چیز فوق‌‎العاده است، بدون عشق زندگی بی‌‎ثمر است، مثل زمین شوره‌‎زار است. شما ممكن است ثروت بسیار داشته باشید، بر مسند قدرت نشسته باشید، ولی بدون شكوه و زیبایی عشق، دیری نمی‎‌پاید كه زندگی تبدیل به‎ رنج و بدبختی و پریشانی می‌‎گردد. در عشق این معنا نهفته است كه طرفین یكدیگر را آزاد بگذارند تا هر یك به‎ كمال شكوفایی و غنای روانی خویش برسد، تا چیزی بیشتر و بزرگ‎تر از یك ماشین اجتماعی محض باشد. در عشق فشار و اجبار مفقود است. خواه ایجاد قید و اجبار صریح باشد، یا پنهان در زیر پوشش وظیفه و مسؤولیت. آنجا كه فشار و سلطه به ‎هر شكل وجود دارد، عشق نیست.
---- 


 شعلهٔ حضور و مدیتیشن:
 
    مدیتیشن یكی از بزرگ‎ترین هنرهای زندگی است ـ شاید بزرگ‎ترین هنر است. و شخص نمی‎ تواند آن را از دیگری بیاموزد و این است رمز زیبایی آن. برای آن هیچ روش و تكنیكی نیست. در این صورت برای تحقق آن هیچ مرجع و  "دیگری" در كار نیست. هنگامی كه  شما خود را می‌پایید و نسبت به خود توجه دارید، هنگامی که  به ‎چگونگی سخن گفتن،‌ چگونگی خوردن، ‌راه رفتن، نفرت ورزیدن، رشك ورزیدن و تمام حركات و رفتار خود توجه دارید و از طریق این توجه گسترده، محدودناشده و انتخاب‌ناشده نسبت به ‎تمامیت هستی خویش شناخت و آگاهی می‌‎یابید، عملاً در كیفیت مدیتیشن هستید.---- 


 تعالیم کریشنامورتی:
 
    آنچه بین انسان‎ها ادراك و تفاهم ایجاد می  ‎كند عشق است. هنگامی كه قلب شما پر از عشق است، به همه چیز زندگی گوش فرا خواهید داد ـ به آن گدای برهنه گوش خواهید كرد؛  ‌به خندهٔ طبیعی و زیبای یك كودك گوش خواهید كرد؛ رنج و اندوه بشریت را درك خواهید كرد.
    عشق، شفقت، رأفت و مهر هرگز منجر به اختلاف و خصومت نمی‌‎شود. عشق هستی انسان را بسیار حساس، نرم و انعطاف‌‎پذیر می‌نماید. و آنچه حساس و انعطاف‎‌پذیر است استعداد و قابلیت نوشوندگی دارد. و حقیقت تنها در یك هستی نوشونده تبلور می‎یابد. حقیقت را به ‎ذهن و قلبی كه به ‎وسیلهٔ جهل، تعصب، كینه و خصومت سخت و سنگین شده است راه نیست.---- 


 سکون و حرکت:
 
    گفته‌ایم که اگر عشق هست، وابستگی نیست، و اگر وابستگی هست، عشق نیست. پس دیدیم که از طریق نفی، از طریق نفی و کنار گذاشتن چیزهایی که نیستند، اساسی‌ترین عامل ایجاد مسئله را از بین بردیم. می‌دانید مفهوم   همهٔ اینها در زندگی روزمرهٔ شما چیست؟! این است که هرگز چیزی که همسرم، همسایه‌ام، همکارم به من گفتند را به خاطر نسپارم.  خاطرهٔ هیچ رنجش و آزاری را به حافظه نسپارم. به تصویری که از او ساخته‌ام وابسته نباشم.  من وابسته به تصویری بودم که فکر از او ساخته بود - این تصویر که او با فلان حرفش مرا تحقیر کرده و آزار داده، یا مرا تجلیل کرده، تملق گفته و به من احساس بزرگی داده. همهٔ این تصاویر ثبت‌شده کار فکر است. حرکت فکر تصاویر را خلق کرده است. و من به همین تصاویر وابسته بودم _ نه به واقعیت مثلاً همسرم. اکنون با این تشخیص‌ها و آگاهی‌ها، وابستگی به کلی زایل شده است.

---- 


 عشق و تنهایی:
 
   ذهنی كه آزاد گشته و به  ‎ورای احساس رنج و اندوه رفته از هرگونه آزار و ضربه دیدن مصون خواهد ماند و در هیچ شرایطی هیچ ضربه‌‎ای نمی‎‌تواند بر او وارد بشود و اثر بگذارد. بر چنان هستی آزاد و فارغی نه مداهنه و تملق اثر می‎‌گذارد و نه نیش و ضربه؛ هیچ چیز نمی‎‌تواند بر آن ذهن اثرگذار باشد و البته این بدان معنا نیست كه چنان ذهنی یك دیوار دفاعی به‎ دور خود كشیده است، بلكه برعكس است؛ آن ذهن فوق‎‌العاده حساس، انعطاف‌‎پذیر، نرم و دریافت‌‎كننده است.

    در آن صورت است كه شما كشف خواهید كرد كه عشق چیست.----
ترجمه‌های تألیف کارن هورنای: تضادهای درونی ما:
 
   كارن هورنای در سال 1885 در آلمان متولد شد. تحصیلات خود را در پزشكی و روانپزشكی در همانجا به ‎پایان رسانید. در سال 1932 به‎ آمریكا مهاجرت نمود و به ‎عنوان استاد دانشگاه در رشته روانكاوی مشغول به تدریس شد. در ضمن با همكاری عده‌‎ای از همكاران و شاگردان خود مؤسسه‎‌ای به ‎نام "مؤسسه روانكاوی هورنای" در نیویورك دایر نمود، كه هم‌‎اكنون این مؤسسه به ‏وسیله شاگردان او اداره می‌‎شود.
    كارن هورنای بسیاری از نظریات فروید، از جمله نظریه معروف "غریزهٔ جنسی" او را رد می‌‎كند. وی برخلاف فروید كه علت اساسی بیماری‎های روانی را سركوب نمودن تمایلات غریزی و از همه مهم‎تر غرایز جنسی می‌‎داند،‌ معتقد است كه بیماری‎های روانی حاصل روابط خشن و ناهنجار افراد محیط با كودك می‌‎باشد.
     كارن هورنای در سال 1952 در آمریكا درگذشت.


---- 


 شخصیت عصبی زمانهٔ ما (عصبانی‌های عصر ما):
 
   شخصیت عصبی زمانهٔ ما مهمترین و جامع‌ترین اثر کارن هورنای روانکاو برجسته معاصر است؛ وی بدلیل نظرگاه‌های انتقادی که نسبت به نظریه روانکاوی فروید داشته است از مکتب فرویدیسم فاصله می‌گیرد و از سرآمدان و پیشروان روانکاوی جدید بشمار می‌آید.بر خلاف فروید که منشا نابسامانیهای روحی و روانی را سرکوب تمایلات غریزی و جسمانی می‌داند، خانم هورنای معتقد است که محیط نابهنجار دوران کودکی زمینه‌ساز اصلی عصبیت است و اضطرابی که از این طریق در وجود فرد پا می‌گیرد و ناتوانی فرد در  مقابله با این اضطراب دو ستون اصلی عصبیت به شمار می‌آیند؛ و تضاد سه تمایل عمده‌ای که در فرد در واکنش با محیط ناسالم بصورت برتری‌طلبی، مهرطلبی و انزواطلبی پدید می‌آید مسالهٔ لاینحل فرد عصبی می‌گردد.
---- 


 عصبیت و رشد آدمی:
 
   كارن هورنای در سال 1885 در آلمان متولد شد. تحصیلات خود را در پزشكی و روانپزشكی در همانجا به ‎پایان رسانید. در سال 1932 به‎ آمریكا مهاجرت نمود و به ‎عنوان استاد دانشگاه در رشته روانكاوی مشغول به تدریس شد. در ضمن با همكاری عده‌‎ای از همكاران و شاگردان خود مؤسسه‎‌ای به ‎نام "مؤسسه روانكاوی هورنای" در نیویورك دایر نمود، كه هم‌‎اكنون این مؤسسه به ‏وسیله شاگردان او اداره می‌‎شود.
    كارن هورنای بسیاری از نظریات فروید، از جمله نظریه معروف "غریزهٔ جنسی" او را رد می‌‎كند. وی برخلاف فروید كه علت اساسی بیماری‎های روانی را سركوب نمودن تمایلات غریزی و از همه مهم‎تر غرایز جنسی می‌‎داند،‌ معتقد است كه بیماری‎های روانی حاصل روابط خشن و ناهنجار افراد محیط با كودك می‌‎باشد.
     كارن هورنای در سال 1952 در آمریكا درگذشت.

----

برای دریافت اطلاعات دربارهٔ نحوهٔ تهیه DVD کامل سایت، حاوی تمامی فایل‌های سایت از جمله فایل‌های تمامی جلسات، مصاحبه‌ها و گفتگو‌ها، به صفحهٔ سفارش محصولات مراجعه نمائید. (اینجـا کلیک کنید.)

 

+ چنانچه خدمات و اطلاع‌رسانی سایت محمدجعفر مصفا را مفید می‌دانید، و مایل به گسترش مؤثر آثار و سخن محمدجعفر مصفا هستید، از ما حمایت نمایید. جهت حمایت، به صفحهٔ کمک به سایت مراجعه نمایید.


 + مجموعهٔ کامل فايل‌های صدا، متن و ویدیو‌های موجود در سایت (جلسات برگزار شده، گفتگوها و ...) را از سه آشیو بزرگ صوتی تصویری سایت نیز می‌توانید به رایگان دریافت کنید:


----

» برای تهیه کتاب‌های ترجمه‌شده توسط محمدجعفر مصفا، به کتابفروشی‌ها مراجعه نمایید. لطفاً با ما تماس نگیرید. سایت محمدجعفر مصفا فقط تألیفات محمدجعفر مصفا را ارائه می‌نماید.

 » جهت تهیهٔ DVD کامل وب‌سایت محمدجعفر مصفا، حاوی تمامی فایل‌های سایت از جمله فایل‌های تمامی جلسات، مصاحبه‌ها و گفتگو‌ها، به صفحهٔ سفارش مراجعه نمایید.
 
 » برای اطلاع از انتشار کتاب(های) جدید محمدجعفر مصفا می‌توانید در بخش خبرنامه عضو شوید.
  
 

۱ نظر :

Ali گفت...

با سلام و درود
برای خرید کتاب ۱.عصبیت و رشد آدمی ۲.ضادهای درونی ماو لطفا راهنمایی بفرمایید.
با سپاس علی از شیراز

ارسال یک نظر

» لطفاً نظر خود را به خط فارسی بنویسید.

» اگر مایل به تماس با مدیر سایت یا محمدجعفر مصفا هستید، فقط از طریق صفحهٔ "تماس با ما" و ارسال ایمیل اقدام کنید.