نقشهٔ سایت
 در این بخش، تمامی صفحات وب‌سایت محمدجعفر مصفا و زیرشاخه‌های آنها فهرست شده‌اند. به اینصورت شما می‌توانید از طریق این صفحه، با کلیک بروی هر لینک، دسترسی سریع به مطالب مورد نظرتان داشته باشید.
صفحهٔ اصلی سایت محمدجعفر مصفا

+ تألیفات

          ۱. تفکر زائـد
                               » جزئیات بیشتر کتاب "تفکر زائد"

          ۲. آگاهـی
                               » جزئیات بیشتر کتاب "آگاهی"

          ۳. نامه‌ای به نديده‌ام
                               » جزئیات بیشتر کتاب " نامه‌ای به نديده‌ام"

          ۴. رابطـه
                               » جزئیات بیشتر کتاب " رابطـه"

          ۵. با پيـر بلـخ 
                               » جزئیات بیشتر کتاب " با پيـر بلـخ"

          ۶. انسان در اسارت فکـر
                              » جزئیات بیشتر کتاب " انسان در اسارت فکـر"

          ۷. هلـه
                              » جزئیات بیشتر کتاب " هلـه"

          ۸. زندگی و مسائل
                              » جزئیات بیشتر کتاب " زندگی و مسائل"


+ ترجمه‌ها


+ مقاله‌ها

        ۱. ده کلید رهایی، برگرفته از کتاب "با پیر بلخ"

        ۲. شرحی بر قصهٔ دقوقی و کراماتش

        » مقالاتی از دیگران


+ وبلاگ (گاه‌نوشت‌های محمدجعفر مصفا)


+ مصاحبه‌ها

        » مصاحبه با روزنامهٔ "ایران"

        » مصاحبه با دانشگاه صنعتی اصفهان سال 2012

        » گفتگو با آریا(نوجوان) - مهر ماه سال ۱۳۹۱ - اکتبر 2012

        ​» گفتگو با محمدامین مروتی(نقد و اشکال) - مهر ماه سال ۱۳۹۱ - اکتبر 2012

        ​» گفتگو دربارهٔ "تربیت" با آقای موحدی و دکتر مهدوی - مهر ماه ۱۳۹۱- اکتبر 2012 

        » گفتگو با آقایان حاج‌هاشمی و قصری در آبان ماه ۱۳۹۱ - اکتبر 2012


+ فیلم، صدا و عکس

       » فیلم: فیلم‌های جلسات برگزار شده و نیز گزیده ویدیوها

                   » قطعه ویدیو‌های کوتاه بصورت جملات قصار

                   » تک جلسهٔ پاییز سال ۱۳٨۴ مؤسسهٔ ماهایوگا

                   » جلسات تابستان سال ۱۳٨۵ تهران

                   » کانال ویدیویی سایت محمدجعفر مصفا (حاوی تمامی فیلم‌های کامل جلسات و گفتگوها و ...)


       » صدا: فایل‌های صوتی جلسات، گفتگوها، پرسش‌پاسخ‌ها و ... (مجموعهٔ کامل)

               گفتگو و مصاحبه‌ها:
                  
                   » گفتگو در برنامهٔ تلوزیونی "و اینک مهر ..." دربارهٔ عشق و دوست داشتن
 
                   » گفتگو با شبکهٔ BBC دربارهٔ کریشنامورتی، اوت 2005 

                   » مصاحبه با برنامهٔ تلوزیونی "گنج حضور"، پرویز شهبازی
 
                   » مصاحبه با شبکهٔ تلوزیونی ITN (پرسش و پاسخ)
 
                   » مصاحبه با شبکهٔ تلوزیونی NITV دربارهٔ کتاب "با پیر بلخ"
 
                   » مصاحبه با دانشگاه صنعتی اصفهان سال 2012

                   » گفتگو با آریا(نوجوان) - مهر ماه سال ۱۳۹۱ - اکتبر 2012

                   » گفتگو با محمدامین مروتی(نقد و اشکال) - مهر ماه سال ۱۳۹۱ - اکتبر 2012

                   ​» گفتگو دربارهٔ "تربیت" با آقای موحدی و دکتر مهدوی - مهر ماه ۱۳۹۱- اکتبر 2012 

                   » گفتگو با آقایان حاج‌هاشمی و قصری در آبان ماه ۱۳۹۱ - اکتبر 2012              جلسات خودشناسی:

                   » تک جلسهٔ سال ۱۳۷۷ قیطریه تهران، سال 1998، یک جلسه

                   » جلسات بهار سال ۱۳٨۱ تهران، سال 2002، هشت جلسه، دورهٔ کامل

                   » جلسات بهار سال ۱۳٨۲ تهران، سال 2003، سه جلسه، دورهٔ کامل

                   » جلسات بهار سال ۱۳٨۴ تهران، سال 2005، شش جلسه، دورهٔ کامل

                   » جلسات تابستان سال ۱۳٨۴ تهران، سال 2005، نه جلسه، دورهٔ کامل

                   » تک جلسهٔ پاییز سال ۱۳٨۴ مؤسسهٔ ماهایوگا تهران، سال 2005، یک جلسه

                   » جلسات تابستان سال ۱۳٨۵ تهران، سال 2006، ده جلسه، دورهٔ کامل

                   » جلسات تابستان سال ۱۳٨۶ تهران، سال 2007، نه جلسه، دورهٔ کامل

                   » جلسات شهریور سال ۱۳٨۶ اصفهان، سال 2007، دو جلسه، دورهٔ کامل

                   » تک جلسهٔ اسفند سال ۱۳٨۶ شاهین‌شهر اصفهان، سال 2007، یک جلسه
 
                   » جلسات تابستان سال ۱۳٨۷ تهران، سال 2008، نه جلسه، دورهٔ کامل

                   » تک جلسهٔ همایش "پیر بلخ" پاییز سال ۱۳٨۷ تهران، سال 2008، یک جلسه

                   » تک جلسهٔ زمستان سال ۱۳٨۷ دانشگاه شریعتی تهران، سال 2008، یک جلسه

                   » تک جلسهٔ نقد کتاب "تفکر زائد" زمستان سال ۱۳٨۷ تهران، سال 2008، یک جلسه

                   » جملات قصار، گزیده‌ای برگرفته از چندین جلسهٔ خودشناسی


           ترجمه‌ها:

                   » کتاب "شادمانی خلاق" تألیف جیدو کریشنامورتی ترجمهٔ محمدجعفر مصفا


           پرسش‌پاسخ‌ها:

                  » فهرست تمامی بیست و سه پرسش‌پاسخ‌ انجام شده با محمدجعفر مصفا


       » عکس: تصاویری از محمدجعفر مصفا


+ پرسش‌پاسخ با محمدجعفر مصفا

                  » آرشیو پرسش‌پاسخ‌های انجام شده

                  » پرسش‌پاسخ شمارهٔ  ۱  - پاسخ به پرسشها تا تاریخ ۱۱ مرداد ۸۳ 
                  » پرسش‌پاسخ شمارهٔ  ۲  - پاسخ به پرسشها تا تاریخ ۲۷ دي ماه ۸۳
                  » پرسش‌پاسخ شمارهٔ  ۳   - پاسخ به پرسشها تا تاریخ ۱۶ اسفند ۸۳
                  » پرسش‌پاسخ شمارهٔ  ۴   - پاسخ به پرسشها تا تاریخ ۲۷ شهريور ۸۴
                  » پرسش‌پاسخ شمارهٔ  ۵   - پاسخ به پرسشها تا تاریخ ۴ دي ماه ۸۴   
                  » پرسش‌پاسخ شمارهٔ  ۶   - پاسخ به پرسشها تا تاریخ ۲۹ اسفند ۸۴
                  » پرسش‌پاسخ شمارهٔ  ۷   - پاسخ به پرسشها تا تاریخ ۱٠ ارديبهشت ۸۵ 
                  » پرسش‌پاسخ شمارهٔ  ۸   - پاسخ به پرسشها تا تاریخ ۲۳ خرداد ۸۵
                  » پرسش‌پاسخ شمارهٔ  ۹   - پاسخ به پرسشها تا تاریخ ۲۶ تير ماه ۸۵    
                  » پرسش‌پاسخ شمارهٔ  ۱٠ - پاسخ به پرسشها تا تاریخ ۵ شهریور ۸۵
                  » پرسش‌پاسخ شمارهٔ  ۱۱ - پاسخ به پرسشها تا تاریخ ۲٠ آذر ۸۵        
                  » پرسش‌پاسخ شمارهٔ  ۱۲ - پاسخ به پرسشها تا تاریخ ۲٠ فروردین ۸۶
                  » پرسش‌پاسخ شمارهٔ  ۱۳ - پاسخ به پرسشها تا تاریخ ۲٠ خرداد ۸۶     
                  » پرسش‌پاسخ شمارهٔ  ۱۴ - پاسخ به پرسشها تا تاریخ ۲٠ تیر ماه ۸۶
                  » پرسش‌پاسخ شمارهٔ  ۱۵ - پاسخ به پرسشها تا تاریخ اول شهریور ۸۶ 
                  » پرسش‌پاسخ شمارهٔ  ۱۶ - پاسخ به پرسشها تا تاریخ ۱۵ آبان ۸۶
                  » پرسش‌پاسخ شمارهٔ  ۱۷ - پاسخ به پرسشها تا تاریخ ۱۲بهمن ۸۶     
                  » پرسش‌پاسخ شمارهٔ  ۱۸ - پاسخ به پرسشها تا تاریخ ۱۸ اسفند ۸۶
                  » پرسش‌پاسخ شمارهٔ  ۱۹ - پاسخ به پرسشها تا تاریخ ۱۸ آذر ۸۷
                  » پرسش‌پاسخ شمارهٔ  ۲٠ - پاسخ به پرسشهای مطرح شده تا تاریخ  ۸  آذر ۸۹
                  » پرسش‌پاسخ شمارهٔ  ۲۱ - پاسخ به پرسشهای مطرح شده تا تاریخ ۶ اسفند ۸۹  
                  » پرسش‌پاسخ شمارهٔ  ۲۲ - پاسخ به پرسشهای مطرح شده تا تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۹٠
                  » پرسش‌پاسخ شمارهٔ  ۲٣ - پاسخ به پرسشهای مطرح شده تا تاریخ ۳١ مرداد ۱۳۹٠
                  » پرسش‌پاسخ شمارهٔ  ۲۴ - پاسخ به پرسشها تا تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۱
                  » پرسش‌پاسخ شمارهٔ  ۲۵ - پاسخ به پرسشهای مطرح شده در شهریور ۱۳۹٠
             
                 » پرسش‌پاسخ شمارهٔ  ۲۶ - پاسخ به پرسشهای مطرح شده در مهر ماه ۱۳۹٠

                 » پرسش‌پاسخ شمارهٔ  ۲۷ - پاسخ به پرسشهای مطرح شده تا ششم شهریور ۱۳۹۱

                 » پرسش‌پاسخ شمارهٔ  ۲۸ - پاسخ به پرسشهای مطرح شده تا پانزدهم شهریور ۱۳۹۱

                 » پرسش‌پاسخ شمارهٔ  ۲۹ - پاسخ به پرسشهای مطرح شده تا ۲۸ شهریور ۱۳۹۱

                 » پرسش‌پاسخ شمارهٔ  ۳۰ - پاسخ به پرسشهای مطرح شده تا دوم آبان ۱۳۹۱

                 » پرسش‌پاسخ شمارهٔ  ۳۱- پاسخ به پرسشهای مطرح شده تا ۲۵ آذر ۱۳۹۲+ خبرنامه (عضویت در خبرنامه)

                  » تازه‌ها و اخبار جدید سایت و جلسات خودشناسی

                  » آرشیو خبرنامه‌های سایت محمدجعفر مصفا


+ جلسات

                  » تک جلسهٔ سال ۱۳۷۷ قیطریه تهران، سال 1998، یک جلسه

                  » جلسات بهار سال ۱۳٨۱ تهران، سال 2002، هشت جلسه، دورهٔ کامل

                  » جلسات بهار سال ۱۳٨۲ تهران، سال 2003، سه جلسه، دورهٔ کامل

                  » جلسات بهار سال ۱۳٨۴ تهران، سال 2005، شش جلسه، دورهٔ کامل

                  » جلسات تابستان سال ۱۳٨۴ تهران، سال 2005، نه جلسه، دورهٔ کامل

                  » تک جلسهٔ پاییز سال ۱۳٨۴ مؤسسهٔ ماهایوگا تهران، سال 2005، یک جلسه

                  » جلسات تابستان سال ۱۳٨۵ تهران، سال 2006، ده جلسه، دورهٔ کامل

                  » جلسات تابستان سال ۱۳٨۶ تهران، سال 2007، نه جلسه، دورهٔ کامل

                  » جلسات شهریور سال ۱۳٨۶ اصفهان، سال 2007، دو جلسه، دورهٔ کامل

                  » تک جلسهٔ اسفند سال ۱۳٨۶ شاهین‌شهر اصفهان، سال 2007، یک جلسه
 
                  » جلسات تابستان سال ۱۳٨۷ تهران، سال 2008، نه جلسه، دورهٔ کامل

                  » تک جلسهٔ همایش "پیر بلخ" پاییز سال ۱۳٨۷ تهران، سال 2008، یک جلسه

                  » تک جلسهٔ زمستان سال ۱۳٨۷ دانشگاه شریعتی تهران، سال 2008، یک جلسه

                  » تک جلسهٔ نقد کتاب "تفکر زائد" زمستان سال ۱۳٨۷ تهران، سال 2008، یک جلسه

                  » جملات قصار، گزیده‌ای برگرفته از چندین جلسهٔ خودشناسی


+ تماس با ما

                  » سفارش محصولات فرهنگی سایت ( DVD ، کتاب، CD )

                  » حمایت از نشر و گسترش آثار محمدجعفر مصفا

                  » ارسال نامه برای محمدجعفر مصفا


+ کمک به سایت و گسترش مؤثرتر آثار و سخن آثار محمدجعفر مصفاصفحهٔ یادبود محمدجعفر مصفا


+ فیـدها

                  » فید سایت
                           » فید نظرات سایت

                  » فید وبلاگ
                           » فید نظرات وبلاگ

                  » فید آرشیو خبرنامه‌ها
                           » فید نظرات آرشیو خبرنامه‌ها


+ در سایت‌های دیگر
کپی‌رایت

نقشهٔ سایت (همین صفحه)


--- 
   
  

هیچ نظری موجود نیست :

ارسال یک نظر

» لطفاً نظر خود را به خط فارسی بنویسید.

» اگر مایل به تماس با مدیر سایت یا محمدجعفر مصفا هستید، فقط از طریق صفحهٔ "تماس با ما" و ارسال ایمیل اقدام کنید.