جلسات تابستان سال ۱۳٨۵  جلسات تابستان سال ۱۳٨۵ (2006)  در قالب ۱٠ جلسه هر پنجشنبه بطور هفتگی و به همت دکتر خالقی رئيس وقت فرهنگسرای انديشه در تهران برگزار گرديد.
  
  در این صفحه می‌توانید تمام جلسات این دوره را بطور کامل هم بصورت فیلم تماشا کنید و هم بصورت صدا بشنوید. عکس‌هایی از این دوره نشست‌ها را نیز در انتهای صفحه می‌توانید تماشا نمایید.
 
  فایل‌های صوتی این دوره را هم بصورت آنلاین می‌توانید گوش کنید و هم می‌توانید آنها را دانلود نموده و بوسیلهٔ گوشی مبایل یا هر دستگاه پخش‌کنندهٔ mp3 گوش دهید.

  برای شنیدن فایل‌های صوتی بصورت آنلاین، بروی دکمهٔ پخش صدا کلیک کنید و براي دريافت هر فايل، روی لینک دریافت مستقیم آن، با كليد سمت راست كليك كرده و Save Target As را انتخاب نمائيد.

» چنانچه خط اینترنت شما ضعیف است، توصیه می‌شود فایل‌های صوتی را ابتدا دانلود کرده و سپس گوش دهید.

» چنانچه احیاناً نتوانستید از روش‌های فوق استفاده نمایید، از پوشهٔ مربوط به فایل‌های صوتی جلسات در یکی از سه آرشیو بزرگ سایت، می‌توانید دانلود نمایید:


جلسهٔ اول:

   فیلم جلسهٔ اول: با کلیک بروی دکمهٔ پخش، فیلم این جلسه را می‌توانید تماشا کنید:
   
 برای دیدن صفحهٔ این فیلم (جلسهٔ اول) در سایت YouTube بروی اینجـا کلیک کنید.

ممکن است برای شما ویدیویی در بالا قابل دیدن نباشد و یا صفحهٔ مذکور باز نشود. این بدلیل مسدود بودن سایت YouTube در منطقهٔ شماست.

   صدا: ذیلاً می‌توانید فایل‌های صوتی جلسهٔ اول را بشنوید و یا دانلود نمایید:
 


----
 
 جلسهٔ دوم: 


   فیلم جلسهٔ دوم: با کلیک بروی دکمهٔ پخش، فیلم این جلسه را می‌توانید تماشا کنید:
   
 برای دیدن صفحهٔ این فیلم (جلسهٔ دوم) در سایت YouTube بروی اینجـا کلیک کنید.

ممکن است برای شما ویدیویی در بالا قابل دیدن نباشد و یا صفحهٔ مذکور باز نشود. این بدلیل مسدود بودن سایت YouTube در منطقهٔ شماست.
 
   صدا: ذیلاً می‌توانید فایل‌های صوتی جلسهٔ دوم را بشنوید و یا دانلود نمایید:
 


----

جلسهٔ سوم:

   فیلم جلسهٔ سوم: با کلیک بروی دکمهٔ پخش، فیلم این جلسه را می‌توانید تماشا کنید:
   
 برای دیدن صفحهٔ این فیلم (جلسهٔ سوم) در سایت YouTube بروی اینجـا کلیک کنید.

ممکن است برای شما ویدیویی در بالا قابل دیدن نباشد و یا صفحهٔ مذکور باز نشود. این بدلیل مسدود بودن سایت YouTube در منطقهٔ شماست.
 
   صدا: ذیلاً می‌توانید فایل‌های صوتی جلسهٔ سوم را بشنوید و یا دانلود نمایید:
 


------

جلسهٔ چهارم:

   فیلم جلسهٔ چهارم: با کلیک بروی دکمهٔ پخش، فیلم این جلسه را می‌توانید تماشا کنید:
   
 برای دیدن صفحهٔ این فیلم (جلسهٔ چهارم) در سایت YouTube بروی اینجـا کلیک کنید.

ممکن است برای شما ویدیویی در بالا قابل دیدن نباشد و یا صفحهٔ مذکور باز نشود. این بدلیل مسدود بودن سایت YouTube در منطقهٔ شماست.
  
   صدا:  ذیلاً می‌توانید فایل‌های صوتی جلسهٔ چهارم را بشنوید و یا دانلود نمایید:
 

------
 
جلسهٔ پنجم:

   فیلم جلسهٔ پنجم: با کلیک بروی دکمهٔ پخش، فیلم این جلسه را می‌توانید تماشا کنید:
   
 برای دیدن صفحهٔ این فیلم (جلسهٔ پنجم) در سایت YouTube بروی اینجـا کلیک کنید.

ممکن است برای شما ویدیویی در بالا قابل دیدن نباشد و یا صفحهٔ مذکور باز نشود. این بدلیل مسدود بودن سایت YouTube در منطقهٔ شماست.
  
   صدا: ذیلاً می‌توانید فایل‌های صوتی جلسهٔ پنجم را بشنوید و یا دانلود نمایید:
 


 
------

جلسهٔ ششم:

   فیلم جلسهٔ ششم: با کلیک بروی دکمهٔ پخش، فیلم این جلسه را می‌توانید تماشا کنید:
   
 برای دیدن صفحهٔ این فیلم (جلسهٔ ششم) در سایت YouTube بروی اینجـا کلیک کنید.

ممکن است برای شما ویدیویی در بالا قابل دیدن نباشد و یا صفحهٔ مذکور باز نشود. این بدلیل مسدود بودن سایت YouTube در منطقهٔ شماست.
  
   صدا: ذیلاً می‌توانید فایل‌های صوتی جلسهٔ ششم را بشنوید و یا دانلود نمایید:
 


-------

جلسهٔ هفتم:

   فیلم جلسهٔ هفتم: با کلیک بروی دکمهٔ پخش، فیلم این جلسه را می‌توانید تماشا کنید:
   
 برای دیدن صفحهٔ این فیلم (جلسهٔ هفتم) در سایت YouTube بروی اینجـا کلیک کنید.

ممکن است برای شما ویدیویی در بالا قابل دیدن نباشد و یا صفحهٔ مذکور باز نشود. این بدلیل مسدود بودن سایت YouTube در منطقهٔ شماست.
  
   صدا: ذیلاً می‌توانید فایل‌های صوتی جلسهٔ هفتم را بشنوید و یا دانلود نمایید:
 

-------

جلسهٔ هشتم:

   فیلم جلسهٔ هشتم: با کلیک بروی دکمهٔ پخش، فیلم این جلسه را می‌توانید تماشا کنید:
   
 برای دیدن صفحهٔ این فیلم (جلسهٔ هشتم) در سایت YouTube بروی اینجـا کلیک کنید.

ممکن است برای شما ویدیویی در بالا قابل دیدن نباشد و یا صفحهٔ مذکور باز نشود. این بدلیل مسدود بودن سایت YouTube در منطقهٔ شماست.
  
   صدا: ذیلاً می‌توانید فایل‌های صوتی جلسهٔ هشتم را بشنوید و یا دانلود نمایید:
 

-------

جلسهٔ نهم:

   فیلم جلسهٔ نهم: با کلیک بروی دکمهٔ پخش، فیلم این جلسه را می‌توانید تماشا کنید:
   
 برای دیدن صفحهٔ این فیلم (جلسهٔ نهم) در سایت YouTube بروی اینجـا کلیک کنید.

ممکن است برای شما ویدیویی در بالا قابل دیدن نباشد و یا صفحهٔ مذکور باز نشود. این بدلیل مسدود بودن سایت YouTube در منطقهٔ شماست.
  
   صدا: ذیلاً می‌توانید فایل‌های صوتی جلسهٔ نهم را بشنوید و یا دانلود نمایید:
 


-------

جلسهٔ دهم(آخرین جلسه):

   فیلم جلسهٔ دهم: با کلیک بروی دکمهٔ پخش، فیلم این جلسه را می‌توانید تماشا کنید:
   
 برای دیدن صفحهٔ این فیلم (جلسهٔ دهم) در سایت YouTube بروی اینجـا کلیک کنید.

ممکن است برای شما ویدیویی در بالا قابل دیدن نباشد و یا صفحهٔ مذکور باز نشود. این بدلیل مسدود بودن سایت YouTube در منطقهٔ شماست.
  
   صدا: ذیلاً می‌توانید فایل‌های صوتی جلسهٔ دهم را بشنوید و یا دانلود نمایید:
 
-------
  

عکس‌هایی از این دوره از جلسات(تابستان سال ۱۳٨۵):

   .: تصوير ۱ :.          .: تصوير ۲ :.         .: تصوير ۳ :.         .: تصوير ۴ :.         .: تصوير ۵ :. 
  
        .: تصوير ۶ :.         .: تصوير ۷ :.         .: تصوير ۸ :.         .: تصوير ۹ :.         .: تصوير ۱٠ :.    
    
   .: تصوير ۱۱ :.          .: تصوير ۱۲ :.         .: تصوير ۱۳ :.         .: تصوير ۱۴ :.         .: تصوير ۱۵ :. 
  
        .: تصوير ۱۶ :.           .: تصوير ۱۷ :.          .: تصوير ۱۸ :.    .: تصوير ۱۹ :.        .: تصوير ۲٠ :.    
   
   .: تصوير ۲۱ :.          .: تصوير ۲۲ :.         .: تصوير ۲۳ :.         .: تصوير ۲۴ :.         .: تصوير ۲۵ :. 
  
        .: تصوير ۲۶ :.           .: تصوير ۲۷ :.          .: تصوير ۲۸ :.    .: تصوير ۲۹ :.        .: تصوير ۳٠ :.    
    
   .: تصوير ۳۱ :.          .: تصوير ۳۲ :.         .: تصوير ۳۳ :.         .: تصوير ۳۴ :.         .: تصوير ۳۵ :. 
  
        .: تصوير ۳۶ :.           .: تصوير ۳۷ :.          .: تصوير ۳۸ :. 
    

------
  
» جهت تهیهٔ DVD کامل وب‌سایت محمدجعفر مصفا، حاوی تمامی فایل‌های سایت از جمله فایل‌های تمامی جلسات، قطعه‌ویدیوها، مصاحبه‌ها و گفتگو‌ها و ...، به صفحهٔ تماس با ما مراجعه نمایید.
 
» برای اطلاع از تازه‌های سایت، انتشار هر کتاب، مقاله یا مصاحبهٔ جدید، انتشار محتوای تازه و برگزاری جلسات خودشناسی به سخنرانی محمدجعفر مصفا، می‌توانید در بخش خبرنامه عضو شوید.

   
     

هیچ نظری موجود نیست :

ارسال یک نظر

» لطفاً نظر خود را به خط فارسی بنویسید.

» اگر مایل به تماس با مدیر سایت یا محمدجعفر مصفا هستید، فقط از طریق صفحهٔ "تماس با ما" و ارسال ایمیل اقدام کنید.